เครื่องฟอกอากาศ ฟอกปอดให้สะอาด เพื่อสุขภาพที่ดี

เครื่องฟอกอากาศ

อากาศ เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ร่างกายสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ เมื่อใดที่ร่างกายขาดอากาศ จะทำให้มีชีวิตอยู่ได้ไม่เกิน 5 ถึง 6 นาที และสมองจะเริ่มถูกทำลายหากขาดออกซิเจนเกิน 4 นาที เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของคนเราจึงต้องการออกซิเจนที่มีอยู่ในอากาศนี่เองเพื่อความอยู่รอด แต่หากอากาศที่ได้รับเข้าไปเต็มปอดกลับเต็มไปด้วยฝุ่นละออง ไรฝุ่น ควัน ละอองเกสรดอกไม้ เชื้อรา แบคทีเรีย ไวรัส สารก่อภูมิแพ้ และกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทั้งหมดนี้อาจเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจได้ ดังนั้น การมี เครื่องฟอกอากาศ สักเครื่องหนึ่งที่บ้าน หรือแบบตั้งโต๊ะไว้ที่ทำงาน ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ให้คุณได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ได้

เมื่อคุณได้รับอากาศบริสุทธิ์ สมองจะทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้น และยังได้มีการวิจัยออกมาแล้วว่าเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้เด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ หากได้รับอากาศบริสุทธิ์จะช่วยให้มีพัฒนาการดีขึ้น และในส่วนของผู้ที่รู้สึกเหนื่อยล้าและไม่ค่อยมีสมาธิในการทำงานหรือการเรียน อาจเป็นเพราะท่านได้รับอากาศบริสุทธิ์ไม่เพียงพอก็ได้ อีกทั้งการหายใจลึกๆ ยังช่วยป้องกันโรคต่างๆ ได้อีกด้วย เช่น วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ ฯลฯ เพราะอากาศบริสุทธิ์นั้นจะช่วยล้างสิ่งสกปรกที่มีอยู่ในปอดให้ออกมา เนื่องจากอากาศเสียอาจทำให้คุณมีอาการปวดศีรษะ หงุดหงิด วิตกกังวล และเหนื่อยล้าง่าย

แน่นอนว่าอากาศและปอดเป็นของคู่กัน คราวนี้เรามาดูหน้าที่หลักๆ ของปอดกันว่านอกเหนือจากที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น ปอดยังทำหน้าที่อะไรอีกบ้าง เพื่อที่จะทำให้เข้าใจและดูแลรักษาปอดคู่นี้ของคุณไว้ให้อยู่กับคุณนานเท่านาน

กรองอากาศ

แน่นอนว่าหน้าที่หลักก็คือการกรองอากาศอย่างที่ได้ทราบกัน เมื่อคุณทำการสูดลมหายใจเข้าไป ปอดก็จะทำหน้าที่กรองออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายแล้วปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาจากการหายใจออกนั่นเอง

เปลี่ยนเม็ดเลือด และสำรองเลือด

ปอดเป็นแหล่งสำรองเลือดขนาดใหญ่ที่ร่างกายใช้กักเก็บเลือดเอาไว้ และยังมีหน้าที่เปลี่ยนเม็ดเลือดดำให้เป็นเม็ดเลือดแดง เพื่อให้เม็ดเลือดแดงนั้นนำออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย

ควบคุมฮอร์โมนฮิสตามีน (hisstamine)

ฮอร์โมนฮิสตามีนมีหน้าที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของหัวใจและขยายหลอดเลือด เพื่อให้เลือดสามารถไหลเวียนไปทั่วร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ และยังช่วยทำให้ระบบการทำงานของสมองทำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย ซึ่งหน้าที่ของปอดนั้นคือควบคุมฮอร์โมนฮิสตามินให้ทำงานอยู่ในระดับปกตินั่นเอง

กรองเศษลิ่มเลือด

หากเศษลิ่มเลือดตกตะกอนอยู่ในเส้นเลือด อาจทำให้ตกค้างอยู่ในร่างกายได้ ดังนั้นปอดจึงทำหน้าที่กรองเศษลิ่มเลือดออกจากเส้นเลือดดำ เพื่อป้องกันไม่ให้เศษลิ่มเลือดตกตะกอนอยู่ในเส้นเลือด เพื่อให้เลือดเดินสะดวกเลี้ยงทั่วทั้งร่างกาย

เกราะป้องกันหัวใจ

เมื่อปอดทำหน้าที่ปกติ อวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจก็จะทำงานได้อย่างประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และยังช่วยให้เลือดไหลเวียนสมองได้อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง อีกทั้งทำให้อัตราการเต้นของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตทำงานเป็นปกติ และที่สำคัญยังเปรียบเสมือนเกราะที่ช่วยปกป้องหัวใจ จากแรงกระทบกระเทือน จากการกระแทกและอุบัติเหตุอีกด้วย

กรองของเสียทางอากาศและขจัดสารพิษ

ปอดทำหน้าที่ในการกรองของเสียจากอากาศได้ เหมือนกับ เครื่องฟอกอากาศ แต่ถ้าหากสูดดมควันพิษบ่อยๆ จะยิ่งทำให้ปอดทำงานหนักมากขึ้น และอาจป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับปอดได้ นอกจากนี้ยังช่วยขจัดสารพิษบางชนิดที่ตกค้างอยู่ในร่างกายได้ เช่น อาเทนอล ไฮโดรคาร์บอน และแอลกอฮอลล์ ให้ออกจากระบบไหลเวียนโลหิต เพื่อเป็นเลือดดีเลี้ยงร่างกายนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.