เครื่องกรองน้ำ ..สิ่งสำคัญที่มองข้ามไม่ได้

เครื่องกรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำ อย่างทราบกันดี น้ำเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสิ่งที่มีชีวิต มักมีผู้กล่าวไว้ว่าถ้าปราศจากน้ำก็ปราศจากสิ่งมีชีวิต โดยทั่วไปคนสามารถอดอาหารได้หลายสัปดาห์ แต่ถ้าอดน้ำจะเสียชีวิตภายใน 2–3 วัน

โดยการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาพบว่า น้ำมีประโยชน์มากมายแก่ร่างกายของสิ่งมีชีวิต นอกเหนือจากคุณสมบัติที่เด่นที่สุดของโมเลกุลน้ำ ที่เป็นตัวทำละลายที่ดีและ มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด และกว่า 90% ของคนทั่วไปมักหลงลืมและไม่ใส่ใจกับการดื่มน้ำ

หน้าที่สำคัญที่สุดของน้ำ นั้นคือ เป็นตัวกลางในการเกิดปฏิกิริยาเคมีทุกชนิด ในกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกาย ปฏิกิริยาเคมีในร่างกายทุกชนิดต้องอาศัยน้ำ เซลล์จะไม่สามารถทำงานได้ถ้าไม่มีน้ำ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่ กระบวนการการย่อยอาหาร กระบวนการดูดซึมอาหาร และกระบวนการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกาย

น้ำที่เป็นของเหลวของเลือด ทำหน้าที่ขนส่งอาหารและออกซิเจนให้แก่เซลล์ อีกทั้งนำของเสียและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากเซลล์มาขับถ่ายออกจากร่างกาย กระบวนการไหลเวียนเลือด และกระบวนการขับถ่ายของเสียในร่างกายไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ดังนั้น น้ำดื่มที่เราดื่มกันอยู่ทุกวันนี้อาจมีแหล่งที่มาของน้ำที่แตกต่างกันไป มีทั้งน้ำแร่ น้ำเปล่า  น้ำที่มาจากเทือกเขาสูง หรืออาจจะเป็นน้ำดื่มที่บรรจุใส่ถังมาส่งตามบ้าน แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าน้ำดื่มเหล่านี้สะอาดและปลอดภัย

ทางที่ดีก็คือการเลือกซื้อมาติดไว้ที่บ้านนั่นเอง แต่.. เครื่องกรองน้ำ ที่ว่านี้ มันมีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้าง แตกต่างจากน้ำดื่มตามท้องตลาดยังไงบ้าง เรามาดูกันดีกว่า

ข้อดีของ เครื่องกรองน้ำ

มั่นใจในน้ำดื่ม การที่เราติดเครื่องกรองไว้ใช้เองภายในบ้าน เราจะรู้แหล่งที่มาของน้ำ เมื่อผ่านเครื่องกรอง และหลังจากผ่านเครื่องกรอง เราสามารถพิสูจน์น้ำดื่มได้ตลอดเวลา

และจะรู้ได้ทันทีว่าน้ำที่เราดื่มนั้นสะอาดและปลอดภัยจริงๆ จึงทำให้มั่นใจได้เลยว่าน้ำดื่มที่เข้าสู่ร่างกายของเราและคนในครอบครัวนั้นสะอาด ปลอดภัยจากสิ่งปนเปื้อนต่างๆ ลดมลภาวะ แน่นอนครับเมื่อเราซื้อน้ำแบบแพคมาดื่มกิน จะทำให้มีปริมาณของขวดพลาสติกที่สูง

ซึ่งก็เป็นปัญหาในเรื่องขยะมูลฝอย และการย่อยสลายยากของขวดพลาสติกอีกด้วย แต่การใช้เครื่องกรองจะช่วยลดปริมาณของพลาสติก และยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

รู้ระยะเวลาการใช้งาน ถ้าเราเลือกซื้อเครื่องกรองมาติดตั้งที่บ้านเอง เราจะรู้ถึงระยะเวลาในการทำงาน และจะสามารถดูแลบำรุงรักษาให้ใช้งานได้ปกติ และน้ำดื่มที่ได้นั้นก็จะสะอาด ปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา

ประหยัด เมื่อเรามองช่วงเวลาระยะยาว จะประหยัดอย่างมากสำหรับกรองน้ำดื่มไว้ดื่มทั้งครอบครัว การซื้อน้ำดื่มเป็นแพ็ค เมื่อคิดคำนวณแล้วแพงกว่าน้ำดื่มที่ได้จากการกรองน้ำเองที่บ้าน

ข้อเสีย

การบริการหลังการขาย เรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งของคนไทยในยุค 4.0 การหาข้อมูลเชิงลึกในการดูแลบริการหลังการขายนี้ก็เป็นส่วนสำคัญยิ่งในการเลือกใช้เครื่องกรอง

หากเราเลือกซื้อที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้แล้ว เกิดเสียขึ้นมา และไม่มีช่างหรือผู้เชี่ยวชาญมาซ่อม ก็อาจจะทำให้เครื่องกรองนั้นใช้งานไม่ได้ และทิ้งไว้เป็นอนุสรณ์ของบ้านก็ได้ มีราคาแพง เครื่องกรองที่มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ จะมีราคาที่สูงกว่า เมื่อเทียบราคาในระยะสั้น

แต่ถ้าเรามองในระยะยาว และคำนึงถึงสุขภาพของคนในครอบครัว ราคาแพงนี้อาจไม่ใช่ปัญหาของคุณก็ได้ การดูแลรักษาเวลาใช้ไปนานๆ ก็จะเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา เราจึงต้องเสียเวลาในการดูแลรักษา

การเปลี่ยนไส้กรอง เมื่อถึงกำหนด คำนึงถึงการใช้งาน และอะไหล่ต่างๆ อีกด้วย ดังนั้น การเลือกเครื่องกรองมาติดไว้ที่บ้าน อาจจะต้องดูเรื่องมาตรฐานการผลิตและบริการหลังการขายด้วย ซึ่งจะทำให้เรามั่นใจได้ว่าเงินที่เราใช้จ่ายไปกับเครื่องกรองนั้นสมเหตุสมผล

แต่กระนั้นก็ยังไม่สำคัญเท่าน้ำดื่มที่ได้จะต้องสะอาด บริสุทธิ์ ปลอดภัย ไร้สี ไร้กลิ่น และต้องช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.